MHFA: Eerste hulp bij psychische problemen

Veel personen weten hoe zij eerste hulp moeten bieden bij lichamelijke ongevallen (EHBO), over de omgang en ondersteuning van personen met psychische aandoeningen bestaat er echter nog veel onwetendheid. Mede door dit uitgangspunt werd Mental Health First Aid (MHFA), een psycho-educatie programma voor burgers en (semi-)professionals, in 2000 ontwikkeld in Australië.
“MHFA: Eerste hulp bij psychische problemen” verder lezen

E-health bij Centiv

Voor GGZ Nederland is e-health een van de belangrijkste pijlers voor het betaalbaar en toegankelijk houden van de geestelijke gezondheidszorg voor een brede doelgroep. E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel digitale ondersteuning in de zorg. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies.

“E-health bij Centiv” verder lezen

Verkorte wachttijden door regionale samenwerking

De zorg voor patiënten moet meer gericht zijn op ervaringsdeskundigheid en behoeften van patiënten. Vanuit deze visie zijn Anja Minheere en Liesbeth Bergmans patiëntvertegenwoordigers bij PxZorg. Anja kent zowel de kant van zorgverlener als zorgvrager. Liesbeth heeft de nodige ervaring als zorgvrijwilliger en zorgvrager. Beide zetten nu hun ervaring en kennis in bij PxZorg om patiëntenparticipatie zichtbaarder te maken en daardoor de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
“Verkorte wachttijden door regionale samenwerking” verder lezen

Van beschermd wonen naar beschermd thuis

In Nederland streven we ernaar dat mensen met een hulpvraag in
de toekomst niet worden begeleid binnen de muren van een
woonvorm of instelling, maar zoveel mogelijk in hun eigen woning.
De gemeente Venlo is als centrumgemeente verantwoordelijk voor
het beschermd wonen in Noord en Midden-Limburg en werkt voor de
realisatie hiervan samen met vele partijen, waaronder MET ggz.

“Van beschermd wonen naar beschermd thuis” verder lezen